Mostra de Cinema Jove de Elche

Muestra de Cine Joven de Elche
Carrer Curtidors, 23, 03203 Elx, Alacant
http://elchejuventud.es/